Giải pháp ứng dụng trong Corporate AV
Tính di động gia tăng, thông tin quá tải và khả năng kết nối quan trọng, tất cả đều có tác động đến cách chúng ta làm việc. Giải pháp Barco đáp ứng hoàn toàn các thách thức trên cho việc hợp tác, tổ chức các cuộc họp hiệu quả.

Corporate AV

Thay đổi văn hóa và môi trường làm việc

Trong việc thay đổi văn hóa và môi trường làm việc hiện nay, các cuộc họp năng suất và làm việc theo nhóm hiệu quả là quan trọng hơn bao giờ hết. Tính di động gia tăng, thông tin quá tải và khả năng kết nối quan trọng, tất cả đều có tác động đến cách chúng ta làm việc. Để đáp ứng những thách thức này, chúng ta phải tìm cách thông minh hơn để làm việc, hợp tác và tổ chức các cuộc họp.

Làm cho việc hợp tác trực quan thực sự đơn giản

Bằng cách cung cấp công nghệ hện đại nhất đơn giản hóa sự hợp tác trực quan, Barco sẽ thay đổi cách bạn làm việc. Chúng tôi đã xem xét lại hoạt động của bạn và cung cấp cho bạn đúng thiết bị để việc kinh doanh của bạn thành thông. Trên khắp từ dải danh mục đầu tư rộng máy chiếu doanh nghiệp DLP đơn chíp và 3 chíp, Barco cũng đã thiết kế sản phẩm phòng họp most revolutionary, ClickShare, một công cụ trình bày dễ sử dụng sẽ nhận được nội dung trên màn hình trong một nhấp chuột duy nhất. Và nhờ vào kết cấu độc lập, bạn có thể dễ dàng tích hợp bức tường video LCD vào nơi làm việc của bạn.

Tìm máy chiếu lý tưởng cho bạn

Tìm máy chiếu lý tưởng chuyên biệt cho bạn dưới đây

SearchLaunch the product finder

                                                                                                                                             Theo Barco