Hệ thống hội nghị truyền hình của Cisco đem tới cho bạn một chất lượng hoàn hảo, sự dễ dàng khi sử dụng cũng như độ tin cậy cao. Với một nền tảng phần cứng, phần mềm và một điều...
Hệ thống thiết bị cung cấp cho giải pháp hội nghị truyền hình của Quý khách hàng bao gồm các thành phần sau