CHIeru - Nhật Bản là thương hiệu Hệ thống phòng học ngoại ngữ bằng máy tính phổ biến nhất tại Nhật Bản. Với CaLabo EX, các viện đại học có thể tạo ra một môi trường học ngoại ngữ bằng...
Hệ thống phòng học ngoại ngữ kỹ thuật số JER Education (JER) áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới, có thiết kế phần cứng và phần mềm hiện đại, hoạt động ổn định theo...
Tập trung vào Bảng tương tác, máy chiếu gần Hitachi và phần mềm Tiếng Anh tương tác theo tiêu chuẩn sách giáo khoa do BGD&ĐT ban hành, Zodiac đã phát triển thành công một hệ thống Phòng học tương tác...