Hỏi đáp
Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy chiếu Hitachi

MỤC LỤC

I.  Mô tả thành phần thiết bị…………………………..3

II. Kết nối……………………………………………………6

III.Hướng dẫn sử dụng máy chiếu……………………9

IV.Hướng dẫn sử dụng Wireless Card……………..28

 

Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy chiếu Hitachi