Hỏi đáp
PHNN Chieru-Tại sao kết nối và cài đặt driver cho USB Sound Unit (trên máy tính giáo viên) đúng theo hướng dẫn mà không nghe thấy âm thanh?

Trả lời: Kết nối USB Sound Unit với máy tính như sau:

Ket noi USB Sound Unit voi may tinh - CHIeru

Cài đặt driver trong folder CHIeru USB Sound Unit_CZ520-B

Nếu không nghe thấy âm thanh thì chuyển jack PHONE, MIC đang cắm vào USB Sound Unit còn lại