Hỏi đáp
PHNN Chieru - Sau khi khởi động phần mềm, một số máy tính học sinh không kết nối vào lớp học (icon học sinh có màu xám)?

Trả lời:

Trong phần mềm Calabo EX, mỗi máy học sinh được đại diện bởi một icon trên giao diện. Có   ba trạng thái hiển thị khác nhau cho phép giáo viên biết được tình trạng kết nối của máy học sinh

 

 

 

Giao dien may tinh hoc sinh phan mem CaLabo EX

Khi icon học sinh có màu xám có nghĩa là máy tính đó đang tắt, kết nối mạng có vấn đề hoặc phần mềm Calabo EX cài trên máy đó bị lỗi.

Một số cách để khắc phục hiện tượng này như sau:

  • Kiểm tra xem máy tính học sinh đó đã bật chưa. Nếu chưa bật thì bật lên để máy tính học sinh tự động kết nối với máy tính giáo viên
  • Nếu máy tính đã bật thì kiểm tra kết nối mạng: Thông thường, các máy tính giáo viên và học sinh trong lớp học được kết nối với nhau trong mạng LAN (mạng nội bộ), mỗi máy được cài đặt một địa chỉ IP tĩnh. Giáo viên (quản trị mạng) cần kiểm tra xem máy tính đã được đặt địa chỉ IP trùng với dải IP trong lớp học chưa bằng cách vào Network and Sharing Center → Change Adapter Settings → Local Area Network → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Kiem tra ket noi may chu

  • Nếu máy tính đã bật và kết nối mạng bình thường thì tiến hành gỡ bỏ sau đó cài đặt lại phần mềm Calabo EX trên máy đó