Hỏi đáp
PHNN Chieru - Giáo viên có thể truyền nhiều file cùng một lúc cho học sinh được không?

Trả lời: 

Được. Khi sử dụng tính năng File Control, giáo viên có thể truyền nhiều file cho học sinh cùng lúc bằng cách cho tất cả các file muốn truyền vào một folder sau đó ấn Add folder

Truyen file Calbo EX