Hỏi đáp
PHNN Chieru - Khi giáo viên truyền file audio, video tới tất cả máy tính học sinh trong lớp (sử dụng tính năng Movie Teleco), một số máy không hiển th

Trả lời:

Gỡ bỏ phần mềm Calabo EX sau đó tiến hành cài đặt lại