Hỏi đáp
PHNN Chieru - Phần mềm Calabo EX trên máy tính học sinh không xuất hiện ở góc dưới giao diện phần mềm giáo viên?

Trả lời:

Bỏ dấu tích ở mục Stealth Mode trên giao diện phần mềm giáo viên (như hình vẽ bên dưới)

Giao dien phan mem giao vien Calabo EX