Hỏi đáp
PHNN Chieru - Tại sao không thể kích hoạt được License key cho phần mềm Calabo EX mặc dù đã nhập đúng License No. và User Name đi kèm theo đĩa phần mề

Trả lời: License key cho phần mềm Calabo EX  được kích hoạt online trên máy tính giáo viên, có nghĩa là cần có kết nối mạng Internet trên máy tính giáo viên trong quá trình kích hoạt.

Cách thức cụ thể như sau:

  • Kết nối mạng trên máy tính giáo viên (có thể sử dụng USB 3G)
  • Đăng nhập vào máy tính giáo viên bằng quyền Admin
  • Khởi động phần mềm Calabo EX (tạm sử dụng bản dùng thử)
  • Vào Start Class → Server Setting → License Key → Change: nhập License No. và User Name đi kèm

Kich hoat license Chieru

  • Ấn Activation để kích hoạt

Chú ý: 

 - Phần mềm phân biệt chữ hoa và chữ thường

 - Tắt phần mềm gõ Tiếng Việt để tránh nhập sai (do phần mềm không hiển thị ký tự trong  ô License No.)