Hỏi đáp
PHNN Chieru - Với tính năng chia nhóm (Conversation), giáo viên có thể thay đổi các học sinh trong nhóm được không?

Trả lời:

Hoàn toàn được.

Tinh nang chia nhom Chieru

Giáo viên có thể tùy ý thay đổi (thêm/bớt/chuyển) nhóm bằng cách kéo thả tên học sinh từ nhóm này sang nhóm khác hoặc kéo một icon học sinh bất kỳ vào nhóm.