Hỏi đáp
PHNN Chieru - Phần mềm Calabo EX có hỗ trợ tính năng dịch đuổi trong môn học dịch thuật không?

Trả lời:

Có. Mô đun Movie Teleco có hỗ trợ tính năng này. Cụ thể:

- Trên máy tính giáo viên, chạy phần mềm Movie Teleco sau đó chọn chế độ Repeating

- phan mem calabo EX

- Trong chế độ Repeating giáo viên chọn một đoạn hội thoại. Chương trình sẽ chạy đoạn hội thoại đã chọn. Giáo viên hoàn toàn có quyền chủ động chạy/tạm dừng đoạn hội thoại, video theo ý mình. Khi giáo viên ấn nút Record, chương trình sẽ tạm dừng và ghi âm giọng nói của học sinh. Ấn nút Record tiếp lần nữa để dừng ghi âm và tiếp tục chạy đoạn hội thoại. Quá trình này tiếp tục lặp lại cho đến hết bài hội thoại. Sau đó giáo viên tiến hành thu lại các đoạn dịch từ máy học viên về máy giáo viên. Lúc này giáo viên có thể chủ động nghe lại các đoạn ghi âm và phân tích lại cho học viên xem họ dịch đã chuẩn chưa, nhận xét bài và các nghiệp vụ khác theo ý mình.