Về chúng tôi

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 

Hệ thống phòng học tương tác tại Hệ thống giáo dục Vinschool

Hệ thống phòng ngoại ngữ KTS Chieru tại ĐH Hà Nội

Hệ thống phòng học tương tác tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn A

Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hệ thống thiết bị hội thảo tại Cục Bản Đồ

Dự án tích hợp hệ thống TT chỉ huy Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Hệ thống màn hình ghép tại Trung tâm chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển

Hệ thống thiết bị hội thảo tại phòng họp huyện Ủy huyện Hoài Đức